Metaldeza

Dirección creativa: Anxo Álvarez
Guión: Jacobo Paz
Diseño y animación: Xaime Beiro
Producción: Alberto Novo
Estudio de sonido: Área 5.1
Locución: Chelo García
Música: Everything is possible